Wijziging Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met het vervallen van Digitaal Verantwoordingssysteem

Het besluit om het gebruik van het Digitaal Verantwoordingssysteem (DVS) vanaf 1 januari 2014 definitief te beëindigen heeft ook gevolgen voor de indiening van het beeld van de uitvoering als bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Regeling financiering … Lees verder

Het besluit om het gebruik van het Digitaal Verantwoordingssysteem (DVS) vanaf 1 januari 2014 definitief te beëindigen heeft ook gevolgen voor de indiening van het beeld van de uitvoering als bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Regeling financiering … Lees verder