Negende monitor Wsnp: beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012. Verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers ongewijzigd

In 2012 is iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp. Dat is 6 procent minder dan in … Lees verder

In 2012 is iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp. Dat is 6 procent minder dan in … Lees verder