Goed afscheid nemen van de product- en bedrijfschappen

Een einde komt naderbij. De product- en bedrijfschappen gaan binnenkort echt verdwijnen. Het conceptwetsvoorstel waarmee de opheffing wordt bezegeld, is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Als “bedrijfsinformatiespecialist” moet ik dit toch echt zien als een volgende stap in mijn rouwproces.

Binnenkort nemen we afscheid van:

a. Hoofdproductschap Akkerbouw,
b. Productschap Akkerbouw,
c. Productschap Diervoeder,
d. Productschap Wijn;
e. Productschap Dranken,
f. Productschap Margarine, Vetten en Oliën,
g. Productschap Pluimvee en Eieren,
h. Productschap Tuinbouw,
i. Productschap Vee en Vlees,
j. Productschap Vis,
k. Productschap Zuivel,
l. Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
m. Hoofdbedrijfschap Ambachten,
n. Hoofdbedrijfschap Detailhandel,
o. Bedrijfschap Afbouw,
p. Bosschap,
q. Bedrijfschap Horeca en Catering,

Het besluit tot opheffing van de productschappen is al eerder genomen. Volgens het kabinet bevordert deze opheffing de kansen en toetredingsmogelijkheden van ondernemers in diverse sectoren en past bij de doelstellingen van het kabinet om ondernemers kansen te bieden en daarbij minimaal te belemmeren, regeldruk terug te dringen en te streven naar een kleine krachtige overheid.

Dat kan best zijn en is allemaal mooi en aardig, maar de kennisvergaring en bovenal de kennisverspreiding waar deze elf productschappen en zes bedrijfschappen voor verantwoordelijk waren, behoort helaas niet tot kerntaken die overheid gaat overnemen. Het is “aan het betrokken bedrijfsleven om desgewenst te voorzien in alternatieven”. Overleg hierover vindt blijkbaar nog plaats met betrokken sectororganisaties.

Hoe dan ook, wil jij ook goed afscheid nemen? Zoek dan je favoriete webwhacker, sitescrapper of ouderwetse informatiespecialist op en zorg voor kopieën van alles wat je in de toekomst nog nodig denkt te hebben. Nu is het er nog. Binnenkort moet je vertrouwen op het internetarchief. Of een onderzoeksbureau inschakelen 😉

Afijn. Eerlijk gezegd, denk ik nog steeds dat de voorziene lastenverlichting uiteindelijk toch op een verzwaring gaat uitdraaien voor het Nederlandse bedrijfsleven. Al die publiek toegankelijke jaarlijkse cijfers en periodieke structuurstudies gaan we echt wel missen.
Ik in ieder geval wel…