De staatssecretaris heeft de kamer middels een brief geinformeerd over de actuele budgetten voor 2013 en 2014, alsmede de stand van zaken t.a.v. aanpassing van de verdeelsystematiek vanaf 2015. Meer informatie: Brief staatssecretaris over actuele budgetten voor 2013 en 2014 … Lees verder