Kredietmogelijkheden voor starters vanuit uitkering verruimd

Gemeenten kunnen nu zowel  borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten. Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen ...

Gemeenten kunnen nu zowel  borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten. Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen wordt samengewerkt blijft … Lees verder