Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie: op alle fronten negatief

Orderposities nemen af, investeringsbereidheid neemt af, winstgevendheid neemt af, maar vacatures zijn er nog steeds en er is vooral vertrouwen dat de verkiezingsuitslag een positief effect heeft op de economie. De Economische Barometer van de Koninkli...

Orderposities nemen af, investeringsbereidheid neemt af, winstgevendheid neemt af, maar vacatures zijn er nog steeds en er is vooral vertrouwen dat de verkiezingsuitslag een positief effect heeft op de economie. De Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie van het derde … Lees verder