Wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke verhoging borgstellingspercentage en kredietbedragen)

In de brief van de minister van Economische Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 17 september jl. over ‘Stimulering Ondernemingsfinanciering’ is aangekondigd dat vanwege de aanhoudende problemen die een belangrijk deel van het bedrijfsleven ondervindt bij het … Lees verder

In de brief van de minister van Economische Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 17 september jl. over ‘Stimulering Ondernemingsfinanciering’ is aangekondigd dat vanwege de aanhoudende problemen die een belangrijk deel van het bedrijfsleven ondervindt bij het … Lees verder