Besluit van 28 september 2012 tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met aanpassing van de financieringssystematiek van gemeenten en nog enkele aanpassingen

Om te beoordelen of het Bbz 2004 bijdraagt aan duurzame uitstroom, is eind 2010 aan onderzoeksbureau Ecorys gevraagd om de mate waarin het Bbz 2004 bijdraagt aan duurzame uitstroom te onderzoeken. Uit het onderzoek kwamen ook verbetermogelijkheden naar...

Om te beoordelen of het Bbz 2004 bijdraagt aan duurzame uitstroom, is eind 2010 aan onderzoeksbureau Ecorys gevraagd om de mate waarin het Bbz 2004 bijdraagt aan duurzame uitstroom te onderzoeken. Uit het onderzoek kwamen ook verbetermogelijkheden naar voren, die … Lees verder