Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) geeft inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere ...

De Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) geeft inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede in het aantal personen met die uitkeringen.