Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ houdende vrijlating eenmalige bijzondere uitkering veteranen

De Minister van Defensie is medio 2012 gestart met het uitkeren van een eenmalige bijzondere uitkering op grond van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Baaim) en het Besluit bijzondere militaire pensioenen (hierna: Bbmp). Op grond van deze besluiten is voorzien in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De eenmalige bijzondere uitkering geldt als erkenning van hetgeen de militair is overkomen en tevens als een manier om (deels) compensatie te bieden voor schade en letsel (ereschuld). Ongeveer 2.500 personen krijgen recht op de eenmalige uitkering, die minimaal € 6.250 en maximaal € 125.000 kan bedragen.

De Minister van Defensie is medio 2012 gestart met het uitkeren van een eenmalige bijzondere uitkering op grond van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Baaim) en het Besluit bijzondere militaire pensioenen (hierna: Bbmp). Op grond van deze besluiten is voorzien in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De eenmalige bijzondere uitkering geldt als erkenning van hetgeen de militair is overkomen en tevens als een manier om (deels) compensatie te bieden voor schade en letsel (ereschuld). Ongeveer 2.500 personen krijgen recht op de eenmalige uitkering, die minimaal € 6.250 en maximaal € 125.000 kan bedragen.