Toename starters vooral in gezondheid en welzijn

In het 1e halfjaar van 2014 zijn er 92.991 nieuwe vestigingen (inclusief nevenvestigingen) geregistreerd tegenover 94.172 in 2013, een afname van zo’n 1.181 bedrijven. Het aantal gestarte ondernemers is in het eerste halfjaar toegenomen met 1,5%.

Het aandeel failliet verklaarde ondernemingen is in de 1e helft van 2014 met 20% afgenomen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2013. Deze ontwikkelingen wijzen op een positieve ontwikkeling van de economie.

Vooral de sectoren gezondheid en welzijn laten in de afgelopen maanden een toename van het aantal starters zien. Veel van hen zijn zzp-er. In 2013 waren voornamelijk de sectoren cultuur en recreatie populair bij starters. De mkb-ondernemer die start in de horeca kiest vooral voor een restaurant of cafetaria.

In het 1e halfjaar van 2014 zijn er 92.991 nieuwe vestigingen (inclusief nevenvestigingen) geregistreerd tegenover 94.172 in 2013, een afname van zo’n 1.181 bedrijven. Het aantal gestarte ondernemers is in het eerste halfjaar toegenomen met 1,5%.

Het aandeel failliet verklaarde ondernemingen is in de 1e helft van 2014 met 20% afgenomen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2013. Deze ontwikkelingen wijzen op een positieve ontwikkeling van de economie.

Vooral de sectoren gezondheid en welzijn laten in de afgelopen maanden een toename van het aantal starters zien. Veel van hen zijn zzp-er. In 2013 waren voornamelijk de sectoren cultuur en recreatie populair bij starters. De mkb-ondernemer die start in de horeca kiest vooral voor een restaurant of cafetaria.