In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten. De bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de relevante indexcijfers over de periode … Lees verder