Meer oudere ondernemers. Aandeel “grijze ondernemers” is toegenomen van 8% in 2007 naar 15% in 2012

Onderzoek van Panteia laat zien dat in de periode 2007-2012 het aandeel “grijze ondernemers” is gegroeid. Onder grijze ondernemer wordt verstaan nieuwe en gevestigde ondernemers – daarbij ook personen die concrete stappen ondernemen om de onderneming op te richten – … Lees verder

Onderzoek van Panteia laat zien dat in de periode 2007-2012 het aandeel “grijze ondernemers” is gegroeid. Onder grijze ondernemer wordt verstaan nieuwe en gevestigde ondernemers – daarbij ook personen die concrete stappen ondernemen om de onderneming op te richten – … Lees verder