Wijziging Reïntegratieregeling in verband met indexering starterskrediet/borgtocht 2014

Op grond van artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, kan aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten die willen reïntegreren als zelfstandige, een lening of borgtocht worden verstrekt tot ten hoogste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag. De hoogte van deze lening … Lees verder

Op grond van artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, kan aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten die willen reïntegreren als zelfstandige, een lening of borgtocht worden verstrekt tot ten hoogste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag. De hoogte van deze lening … Lees verder