Recent heeft de Staatssecreatris van Financieën, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Kamer geinformeerd over de mogelijkheden om tot een eenduidige definitie van zelfstandige zonder personeel (zzp’er) … Lees verder