Wijziging Besluit bijstand zelfstandigen 2004, artikel 4

In het besluit van 20 december 2012, Staatsblad 2012 677, waarin een wijziging van het Besluit WWB 2007 is geregeld met betrekking tot de meerjarige aanvullende uitkering (MAU), is ook een kleine wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) … Lees verder

In het besluit van 20 december 2012, Staatsblad 2012 677, waarin een wijziging van het Besluit WWB 2007 is geregeld met betrekking tot de meerjarige aanvullende uitkering (MAU), is ook een kleine wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) … Lees verder