Wijziging beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat

Bij besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu (d.d. 10 juni 2014) is de beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gewijzigd. Dit in verband met een nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico en normaal o...

Bij besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu (d.d. 10 juni 2014) is de beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gewijzigd. Dit in verband met een nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico.