Starten als zelfstandige met een WW-uitkering, toetsing op sectorale arbeidsmarkt?

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW heeft de PVV een motie ingediend over de startersregeling WW, zoals die door UWV wordt uitgevoerd. De motie vraagt de regering te bewerkstelligen dat UWV bij toepassing van de startersregeling...

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW heeft de PVV een motie ingediend over de startersregeling WW, zoals die door UWV wordt uitgevoerd. De motie vraagt de regering te bewerkstelligen dat UWV bij toepassing van de startersregeling vraag en … Lees verder