SZW: Neerwaartse aanpassing macrobudget 2014 verwacht

Het macrobudget voor de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 2014 is voorlopig vastgesteld in september 2013. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt. In september zal het budget voor 2014 definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Omdat het naar verwachting om een substantiële bijstelling gaat, worden gemeenten hier -voorafgaand aan de bekendmaking van het nader voorlopig budget- nu reeds door het Gemeenteloket op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden.

Het macrobudget voor de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 2014 is voorlopig vastgesteld in september 2013. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt. In september zal het budget voor 2014 definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Omdat het naar verwachting om een substantiële bijstelling gaat, worden gemeenten hier -voorafgaand aan de bekendmaking van het nader voorlopig budget- nu reeds door het Gemeenteloket op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden.