Vandaag is de gewijzigde Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de Staatscourant (Nr. 21795) gepubliceerd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden: “de ten laste … Lees verder