Brief minister over structurele kostenbeheersing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten

In de kamerbrief van 31 mei jl. heeft de Minister aangegeven dat onderzocht zal worden of er maatregelen genomen kunnen worden die de BMKB op termijn kostendekkender maken. Dit om zo de verliezen op de regeling te beperken. In deze brief … Lees ...

In de kamerbrief van 31 mei jl. heeft de Minister aangegeven dat onderzocht zal worden of er maatregelen genomen kunnen worden die de BMKB op termijn kostendekkender maken. Dit om zo de verliezen op de regeling te beperken. In deze brief … Lees verder