In de kamerbrief van 31 mei jl. heeft de Minister aangegeven dat onderzocht zal worden of¬†er maatregelen genomen kunnen worden die de BMKB op termijn kostendekkender maken. Dit om zo de verliezen op de regeling te beperken. In deze brief … Lees verder