Migranten, ouderen en mensen met een arbeidshandicap worden doorgaans gezien als risicogroepen op de arbeidsmarkt voor het verwerven en behouden van betrekkingen in loondienst. Stichting Instituut Gak heeft aan Regioplan gevraagd te onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden zzp-schap … Lees verder