In december 2011 heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport “Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen” gepubliceerd. Dit rapport vergelijkt de … Lees verder