In 2014 groeit de economie in de meeste provincies, maar er is van dalende werkloosheid nog geenszins sprake. Het herstel op de arbeidsmarkt loopt achter op dat van de conjunctuur. Hierdoor zullen ook in 2014 nog vele banen verdwijnen, vooral … Lees verder