Grote verschillen inkomens land- en tuinbouw

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2013 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Opvallend zijn de grote inkomensverschillen tussen de sectoren … Lees verder

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2013 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Opvallend zijn de grote inkomensverschillen tussen de sectoren … Lees verder