Herstel vertrouwen agrosector

In de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en melkvee zijn zowel de stemming over de huidige situatie op het bedrijf als het vertrouwen dat ondernemers hebben op de middellange termijn toegenomen. Voor pluimvee en opengrondstuinbouw is de stemming nog niet...

In de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en melkvee zijn zowel de stemming over de huidige situatie op het bedrijf als het vertrouwen dat ondernemers hebben op de middellange termijn toegenomen. Voor pluimvee en opengrondstuinbouw is de stemming nog niet verbeterd, maar is het vertrouwen in de lange termijn wel gestegen. Voor de varkenshouderij geldt juist het omgekeerde. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.