Inkomens land- en tuinbouw onder druk, daling van 20% ten opzichte van vorig jaar

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2014 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld € 35.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een prijsdaling van de producten. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR.

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2014 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld € 35.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een prijsdaling van de producten. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR.