Brief minister over vertraging bij verrekening door UWV van inkomsten zelfstandigen die vanuit de WW zijn gestart

Met deze brief informeert de Minister de Kamer over de vertraging die zich voordoet bij de verrekening van inkomsten van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. De vertraging is ontstaan na een omissie bij de registratie door UWV van … Lees verder

Met deze brief informeert de Minister de Kamer over de vertraging die zich voordoet bij de verrekening van inkomsten van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. De vertraging is ontstaan na een omissie bij de registratie door UWV van … Lees verder