Met deze brief informeert de Minister de Kamer over de vertraging die zich voordoet bij de verrekening van inkomsten van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. De vertraging is ontstaan na een omissie bij de registratie door UWV van … Lees verder