De huidige economische crisis camoufleert een dreigend catastrofaal tekort aan vakmensen in de Nederlandse ambachtseconomie. De ambachtelijke arbeidsmarkt kromp in 2011 licht (0,5%). Toch moet de Nederlandse ambachtseconomie tot 2021 op zoek naar 250.000 nieuwe vakmensen. De uitstroom van 226.000 … Lees verder