De Droomkast in Amsterdam is de winnaar geworden van de IMK-award

De Droomkast in Amsterdam is de winnaar geworden van de IMK-award. Deze onderscheiding is dit jaar voor het eerst uitgereikt aan de ondernemer, die er het beste in slaagt een succes te maken van een bijzonder concept, waarbij is aangetoond dat er op de meest effectieve manier met publieke middelen is omgegaan. Een goed voorbeeld van de verbinding tussen ondernemerschap en Overheid. Passie voor ondernemerschap, toekomstgerichtheid, flexibiliteit en succesvol ondernemerschap in de regio stonden hierbij centraal.

Meer informatie op: www.imk.nl/de-droomkast-wint-imk-award