Wijziging van de Regeling statisitiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De bijlage 2, behorende bij artikel 3 van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013, wordt vervangen door bijlage 2 bij onderhavige regeling ‘Overzicht kenmerken statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten’. Meer informatie: Wijziging Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013  

De bijlage 2, behorende bij artikel 3 van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013, wordt vervangen door bijlage 2 bij onderhavige regeling ‘Overzicht kenmerken statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten’. Meer informatie: Wijziging Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013