Wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (ingang van 1 juli 2013)

In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten, bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004), van … Lees verder

In de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten, bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004), van … Lees verder