Wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2013

Gelet op het bepaalde in artikel 60, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) worden de in de artikelen 3, 20, 22, 24, 25 en 26 van dit besluit genoemde bedragen herzien met ingang van 1 januari van … Lees verder

Gelet op het bepaalde in artikel 60, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) worden de in de artikelen 3, 20, 22, 24, 25 en 26 van dit besluit genoemde bedragen herzien met ingang van 1 januari van … Lees verder