De wijziging van het puntensysteem zoals opgenomen in onderhavige beleidsregel is een nadere verfijning van een vaste gedragslijn van de Minister van Economische Zaken betreffende zijn advisering over toelating van een vreemdeling tot het verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer. … Lees verder