Wijziging macronorm voor de baten bedrijfskapitaal Bbz

Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel:          1.  Een beter kredietbeheer door gemeenten          2.  Meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen. Inmiddels is ...

Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel:

         1.  Een beter kredietbeheer door gemeenten

         2.  Meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen.

Inmiddels is uit onderzoek bij gemeenten gebleken dat de normbatenregeling hierop maar beperkt invloed heeft. Voor de Staatssecretaris van…