Wijziging financieringssystematiek Bbz: Indicatieve normbaten, vragen en antwoorden, rekenvoorbeeld

Op verzoek van de VNG en gemeenten, heeft SZW via het gemeenteloket een overzicht gepubliceerd van de voorlopige of indicatieve normbaten in 2013 op basis van informatie die beschikbaar is in november 2012. Ook is via het gemeenteloket nadere informatie … Lees verder

Op verzoek van de VNG en gemeenten, heeft SZW via het gemeenteloket een overzicht gepubliceerd van de voorlopige of indicatieve normbaten in 2013 op basis van informatie die beschikbaar is in november 2012. Ook is via het gemeenteloket nadere informatie … Lees verder