Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1

5. Vaststelling macronorm baten kapitaalverstrekking Bbz voor het jaar 2018 Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld ...

5. Vaststelling macronorm baten kapitaalverstrekking Bbz voor het jaar 2018

Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal van alle…