Verzamelbrief 2013-2: verdeelsystematiek inkomensdeel 2015 en BTW over onderzoekskosten Bbz

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de tweede verzamelbrief van 20123 is onder andere aandacht voor: een aanpassing in de verdeelsystematiek inkomensdeel WWB/Participatiewet in 2015 BTW over onderzoekskosten … Lees verder

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de tweede verzamelbrief van 20123 is onder andere aandacht voor: een aanpassing in de verdeelsystematiek inkomensdeel WWB/Participatiewet in 2015 BTW over onderzoekskosten … Lees verder