Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de tweede verzamelbrief van 20123 is onder andere aandacht voor: een aanpassing in de verdeelsystematiek inkomensdeel WWB/Participatiewet in 2015 BTW over onderzoekskosten … Lees verder