Verzamelbrief 2012-4: Wijzigingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de vierde verzamelbrief van 2012 is onder andere aandacht voor wijzigingen in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Voor geregistreerde gebruikers van de … Lees verder

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de vierde verzamelbrief van 2012 is onder andere aandacht voor wijzigingen in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Voor geregistreerde gebruikers van de … Lees verder