Verhoging van de eenmalig te betalen borgstellingsprovisie regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Afgelopen vrijdag is in de Staatscourant de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 januari 2013, nr. WJZ/13010922, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen) gepubliceerd. De Kamer is per brief van 24 oktober … Lees verder

Afgelopen vrijdag is in de Staatscourant de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 januari 2013, nr. WJZ/13010922, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen) gepubliceerd. De Kamer is per brief van 24 oktober … Lees verder