Nu steeds meer afnemers herstellen, groeit de zakelijke dienstverlening in 2015 opnieuw. ING Economisch Bureau verwacht dat de verder aantrekkende economie voor de zakelijke diensten een groei in productievolume van 2% oplevert. Kennisintensieve dienstverleners blijven iets achter bij de overige dienstverleners, die meer van het bredere economische herstel profiteren.