De transportsector in Nederland zag in het tweede kwartaal van 2012 nauwelijks verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Ook in het tweede kwartaal blijft het … Lees verder