Tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Bij besluit van 30 oktober 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in … Lees verder

Bij besluit van 30 oktober 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in … Lees verder