Bij besluit van 30 oktober 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in … Lees verder