Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA

Eerder heeft het kabinet aangekondigd dat er een tijdelijke tegemoetkomingregeling zal komen voor musici en artiesten in verband met de afschaffing van twee uitzonderingen in de werknemersverzekeringen. Het gaat daarbij om het vervallen van de verlaagde wekeneis en de verhoogde … Lees verder

Eerder heeft het kabinet aangekondigd dat er een tijdelijke tegemoetkomingregeling zal komen voor musici en artiesten in verband met de afschaffing van twee uitzonderingen in de werknemersverzekeringen. Het gaat daarbij om het vervallen van de verlaagde wekeneis en de verhoogde … Lees verder