De retailmarkt is volop in beweging. Uitdagende en wijzigende marktomstandigheden vergen meer aanpassingsvermogen dan ooit, van zowel food als non-food ondernemingen. De consument is prijskritisch en er is een toenemende concurrentie van online spelers. Tegelijkertijd is het winkelaanbod groter dan … Lees verder