Op basis van recente ramingen is het gebundelde macrobudget Wet werk en bijstand (Wwb) met  € 445 miljoen opgehoogd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd, aldus het ministerie van SZW. In september wordt het definitieve … Lees verder