Overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen

Op 24 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaande ouders binnen onder andere de WWB, de IOAW en de IOAZ komt per 1 januari 2015 te vervallen.

Op 24 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaande ouders binnen onder andere de WWB, de IOAW en de IOAZ komt per 1 januari 2015 te vervallen.