Onderzoek: Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Uit onderzoek is al veel bekend over armoede in Nederland. Er zijn cijfers over huishoudens met inkomsten uit werk die desondanks toch arm zijn en daarnaast zijn er cijfers over huishoudens die langdurig arm zijn. Er is echter nog weinig bekend over de combinatie huishoudens met werk die langdurig arm zijn. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBSCvB) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht hoe de groep werkenden met een langdurig laag inkomen is samengesteld en welke factoren een (bepalende) rol spelen bij het  langdurig lage inkomen van deze groep.

Uit onderzoek is al veel bekend over armoede in Nederland. Er zijn cijfers over huishoudens met inkomsten uit werk die desondanks toch arm zijn en daarnaast zijn er cijfers over huishoudens die langdurig arm zijn. Er is echter nog weinig bekend over de combinatie huishoudens met werk die langdurig arm zijn. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBSCvB) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht hoe de groep werkenden met een langdurig laag inkomen is samengesteld en welke factoren een (bepalende) rol spelen bij het  langdurig lage inkomen van deze groep.