Meting digitale dienstverlening Bbz en Ioaz bij gemeenten

De Overheid beloofde in 2012 dat burgers en ondernemers binnen vijf jaar digitaal zaken konden doen met de Overheid. Voor ondernemers, die bijstand nodig hebben, is dit bij slechts één op de drie gemeenten gerealiseerd. Voor burgers is dat bij…

Het bericht Meting digitale dienstverlening Bbz en Ioaz bij gemeenten verscheen eerst op IMK.

De Overheid beloofde in 2012 dat burgers en ondernemers binnen vijf jaar digitaal zaken konden doen met de Overheid. Voor ondernemers, die bijstand nodig hebben, is dit bij slechts één op de drie gemeenten gerealiseerd. Voor burgers is dat bij 94% van de gemeenten beschikbaar. Hiermee schiet de huidige praktijk voor zelfstandige ondernemers duidelijk tekort en de overheid zal grote stappen moeten maken om te voldoen aan haar belofte uit 2012.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Hogeschool van Amsterdam en Stichting ONL voor Ondernemers brachten de digitale dienstverlening rond de Bbz-regeling bij alle 380 gemeenten in kaart. Veel van die gemeenten werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Bij 228 gemeenten is er uitsluitend digitale informatie te vinden en kan er geen digitale aanvraag worden gedaan. Bij 27 gemeenten ontbrak zelfs elke vorm van digitale informatie over deze wettelijke regeling. 125 gemeenten voldeden volledig aan hedendaagse verwachtingen. Ondernemers kunnen bij deze gemeenten informatie vinden en een digitale aanvraag Bbz starten.

Figuur 1: Volwassenheid van digitale Bbz-dienstverlening door gemeenten (IMK, 2018)
(tussen haakjes het aantal gemeenten in een categorie)

Ruim 872.000 huishoudens zijn primair afhankelijk van ondernemersinkomen en het belang van een goed functionerend sociaal vangnet is groot. Hans Biesheuvel, voorzitter van Stichting ONL voor Ondernemers, benadrukt dat “de betekenis van zelfstandige ondernemers voor de samenleving steeds groter wordt en dat zij het verdienen om beter bediend te worden door gemeenten”.

“Wij zien dat bij veel gemeenten sociale regelingen voor ondernemers tussen wal en schip vallen”, zegt Han Dieperink, directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, “Sociale Zaken heeft in veel gemeenten maar beperkte affiniteit met zelfstandigen en voor Economische Zaken geldt dat de regelingen niet onder hun verantwoordelijkheid valt”.

Ingrid Wakkee, Lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam, geeft aan dat adequate digitale dienstverlening aan ondernemers-in-zwaar-weer bijdraagt aan de overlevingskansen: “Snelheid van handelen is cruciaal bij problemen, want anders kan er snel een onomkeerbare situatie ontstaan.”

Op 1 oktober 2018 zijn de resultaten van het onderzoek aangeboden aan Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door Hans Biesheuvel van de ondernemersorganisatie ONL tijdens een werkbezoek over Bbz-dienstverlening in de gemeente Meierijstad.

Download

Het rapport is beschikbaar als pdf-bestand: Meting Aanbod Gemeentelijke Digitale Dienstverlening aan ondernemers in zwaar weer – rapport 05-10-2018

Scores per gemeente

In onderstaand overzicht zijn de scores per gemeente terug te vinden:

 

Over het IMK
Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) onderzoekt jaarlijks duizenden ondernemingen met problemen en biedt oplossingen om duurzame financiële zelfstandigheid te borgen. Het IMK is initiatiefnemer van Stichting 155-Help-een-Bedrijf, het nationale hulploket voor ondernemers. Het IMK beschikt over regionale teams met branche-specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en ondernemingsfinanciering. Meer dan 50.000 ondernemers in Nederland werden met succes begeleid door het IMK. Meer informatie: www.imk.nl en www.155.nl.

Over het Lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam
Binnen het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar actuele vraagstukken op het gebied van ondernemerschap. Thema’s als collaborative entrepreneurship, entrepreneurship education, female entrepreneurship en entrepreneurial failure and recovery staan hierbij centraal. Inzichten uit onderzoek dat samen met het werkveld en het onderwijs wordt vormgegeven, worden vertaald naar interventiemodellen en instrumenten ter ondersteuning van student- en mkb-ondernemers, ondernemersadviseurs en beleidsmakers op het gebied van ondernemerschap.

Over Stichting ONL voor Ondernemers
ONL voor Ondernemers profileert zichzelf als belangenvertegenwoordiger van de Nederlandse ondernemer. Vóór en door ondernemers wordt de agenda van deze stichting bepaald en wordt hier uitvoering aan gegeven. Ondernemers kunnen zich bij ONL als participant of als ‘vriend van’ aansluiten om zo de draagkracht en daadkracht van de organisatie te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.onl.nl.

Het bericht Meting digitale dienstverlening Bbz en Ioaz bij gemeenten verscheen eerst op IMK.