Afgelopen vrijdag is de Ministeriële regeling wijziging Participatiewet, IOAW en IOAZ i.v.m. toetsing lijfrente gepubliceerd.